ÚPRAVA A NASTAVENIE TLMIČOV

Dobre nastavené tlmiče nie sú výhradou profesionálov, ale nutnosťou pre každého jazdca.

Základné nastavenie „Race Sag“ na základe rozdielu výšky nezaťaženého motocykla a motocykla s jazdcom, si každý vykoná pred prvou jazdou motocyklom sám. Ak sa nedá motocykel nastaviť v rámci vymedzených tolerancií, je nutné zmeniť tvrdosť strún. Prispôsobenie tlmičov na špecifickú hmotnosť jazdca je základnou úpravou, ktorá podstatne ovplyvní jazdné vlastnosti.

Ďalšie úpravy už prebiehajú v závislosti na podmienkach nasadenia tlmičov motocross/enduro, či vzhľadom na štýl a rýchlosť jazdca. Úprava pre osobitého jazdca nie je jednorázový úkon, ale proces pri ktorom sa technik snaží docieliť, čo najlepší chod tlmičov pre daný jazdecký štýl opakovaným vylaďovaním, ktoré nasleduje po teste na trati.

U nás v Tech-377 Suspension máme skúsenosti s úpravou tlmičov pre hobby jazdcov, ktorý sa pohybovali na konci pretekárskeho poľa ale aj pre Majstrov Slovenska.